Velkommen til vores

CSR-rapport 2016

At tage ansvar for samfundet er en del af hvem vi er


Vores fortællinger


Vores aftryk

our-impact

Vi har defineret fem CSR-fokusområder


Fokusområder


Resultater & målsætninger

 • Dækning af husstande i Danmark med * Målt i henhold til
  EU-definitionen (”op-til” hastigheder)

  1000 Mbit/s

  Household 1000 Mbps chart

  100 Mbit/s*

  100 Mbps chart

  10 Mbit/s*

  10 Mbps chart
  Households
 • Kundetryghed blandt forbrugerbrands i Danmark

  Customer trust chart
  Customer trust
 • Reduktion af CO2-udledning 60% reduktion mellem 2010 og 2020

  CO2 emissions chart
  Emissions
 • Medarbejdertilfredshed (ESAT)

  Employees satisfaction chart
  Employee satisfaction
 • Opfattelse af TDC Group som
  socialt ansvarlig virksomhed

  Social responsibility chart
  Social responsibility

 

 

Close

Det er vigtigt at bemærke, at kortet ikke viser den samlede status for TDC Groups netværk, ligesom det heller ikke er alle former for udbygning, der fremgår af kortet, herunder opgraderinger i transportnettet.


Udbygningskort 2016

Dette interaktive kort viser forskellige typer af udbygning og opgraderinger af TDC Groups faste og mobile netværk, der er foretaget i løbet af 2016. Ved at klikke på de enkelte punkter kan man finde informationer om hvilken form for udbygning eller opgradering, der har været på den enkelte lokation.

Åben kort


Om CSR

Vores arbejde med CSR afspejler hvem vi er som virksomhed, og den rolle vi har i samfundet

Vores forretning


Vores formål er at skabe forbindelse mellem mennesker og på tværs af samfundet

Læs mere

Vores tilgang


Hos TDC Group er ansvarlighed en naturlig del af vores forretning

Læs mere

Interessentdialog


Dialog med interessenter understøtter den gensidige forståelse

Læs mere

Engagement og samarbejde


Vi tager del i UN Global Compact og samarbejder med brancheparter

Læs mere

Vi søger hele tiden at minimere vores miljøpåvirkning


Miljøregnskab

Ressourceforbrug Emissioner
(tons)
Affald
(tons)
Data overført
(million GB)

Bemærk venligst, at data for papir og vand alene vedrører Danmark.

I 2016 steg vores samlede CO2-udledning med 2,4% i forhold til 2015 på trods af en reduktion i strømforbruget på 12%. Stigningen i udledningen skyldes derfor først og fremmest, at emissionsfaktoren for CO2 fra strøm i Danmark steg signifikant i forhold til 2015. Bemærk venligst, at TDC Sverige ikke indgår i opgørelsen for 2016. I 2015 stod TDC Sverige for knap 2,6% af den samlede CO2-udledning for TDC Group.

De samlede affaldsmængder vist her er for TDC Group, mens procenterne for genanvendelse alene vedrører vores operationer i Danmark. Størstedelen af stigningen i den samlede affaldsmængde for 2016 skyldes afmonteringen af en større mængde kabler i forbindelse med byggeriet af metroen i København. Affaldsmængder fra enkelte øvrige større nedtagningsprojekter er dog ikke inkluderet i denne opgørelse.

Mængderne af data, der flyttes gennem vores netværk stiger betydeligt hvert år, især drevet af øget streaming af videoindhold. Bemærk venligst, at tallene for Norge, Sverige og Finland alene dækker datamængder, der er overført til og fra disse lande, dvs. ikke inden for disse lande.

År 2014 2015 2016
El (GWh) 285 292 257
Olie (GWh) 1 1 0,4
Naturgas (GWh) 2 3 2
Fjernvarme (GWh) 30 33 26
Brændstof (GWh) 38 41 47
Papir (tons) 404 278 237
Vand (m3) 63.000 66.000 66.000
År 2014 2015 2016
CO2 96.887 70.081 71.769
SO2 30 22 23
NOx 68 63 56
År 2014 2015 2016
Total 2.880 3.529 4.334
Genanvendelsesprocent, total 62% 72% 76%
Genanvendelsesprocent, brændbart 38% 42% 40%
År 2014 2015 2016
Danmark 3.887 5.952 8.971
Norge 28 79 325
Sverige 71 87 119
Finland 32 16 6
Total 4.017 6.134 9.654

Fremtiden kan blive meget
grønnere og meget smartere